Filteri za kabinu
Frad filteri

Vazduh sadrži ogroman broj štetnih čestica koje unosimo disanjem u organizam. To su prašina, abrazivne čestice, gar, razne mirišljave suptance, azotni oksidi, sumporovi oksidi, ugljen dioksid, a van gradske sredine i polen. Sve ove materije ulaze u kabinu vozila kroz sistem grejanja i hladjnja odnosno klimatizacije.

Ukoliko nemamo filter za gore pomenuti sistem biće omoguen nesmetan prolaz štetnih materija, ali će takoće doći i do smanjenja performansi sistema za klimatizaciju.

Udisanje kontaminiranih gasova prouzrokuje negativne posledice po organizam čoveka: alergijske reakcije, naprezanje pluća i iritacija disajnih puteva, neprijatan osećaj usled loših mirisa, pad koncentracije, opšta slabost itd.

Ugradnjom filtera za kabinu vozila, uklanjaju su gore navedeni štetni uticaji, vozač i saputnici se osećaju bolje i komfornije, a zaštićen je i klima uredjaj vozila. Ne treba mnogo mudrosti za zakljuak da u vreme borbe za zdravu životnu sredinu jedan od bitnih faktora čini i filter za kabinu vozila.

filter_kabinaU naše filtere ugradjujemo najoptimalnije materijale, tako da oni poseduju visok stepen filtracije, a istovremeno pružaju mali otpor strujanju vazduha, te u klima uredjaju izazivaju veoma mali pad pritiska.

Nedvosmisleno FRAD -ovi filteri ispunjavaju zahteve klima uredjaja (zaštita i olakšavanje rada), ali pre svega štite zdravlje ljudi u kabini vozila, a putovanje je prijatno i komforno.