Filteri za vazduh
Frad filteri

Koncentracija prašine u vazduhu zavisi od geografskih i klimatskih uslova, gustine i učestanosti saobrćaja. U svim tim uslovima mora se obezbediti ist vazduh u količini koja je potrebna motoru za njegov pravilan rad. FRAD-ovi umetci filtera vazduha obezbedjuju efikasnu zaštitu motora od oštećenja izazvanih prisustvom prašine i drugih nečistoća u vazduhu. FRAD-ovi umetci filtera vazduha su pažljivo projektovani i izradjeni kako bi odgovorili zahtevima proizvoača motora i industrijskih postrojenja koja imaju potrebu za prečišenim vazduhom.

Filter vazduha visokog kvaliteta je FRAD-ov imperativ, a on je obezbedjen:

  • visokim stepenom efikasnosti prečišavanja i do 99.9%
  • izborom najkvalitetnijih filter papira koji su kontrolisani u vlastitoj laboratoriji i kvalitetno se obradjuju u procesu proizvodnje filtera
  • zaštitom metalnih delova od korozije
  • preciznom izradom i visokim kvalitetom zaptivki za optimalno i kvalitetno zaptivanje

Ovi preduslovi omogućavaju da filteri vazduha FRAD medju potrošačima budu prihvaćeni kao sinonim
za garantovani:

  • dug i pouzdan radni vek
  • punu funkcionalnost
  • uskladjenost sa regulativama proizvoača motora kao i medjunarodnim standardima u oblasti filtriranja vazduha

filter_vazduhZa teške uslove rada umetci filtera vazduha se izradjuju kao dvostepeni (primarni i sekundarni). Primarni umetak ima ulogu glavnog filtera, dok sekundarni ima ulogu filtera sigurnosti, čime je obezbedjena adekvatna zaštita motora u ekstremnoj radnoj okolini.

FRAD proizvodi i takozvane suve filtere vazduha koji se sastoje od kućišta sa priključcima , umetka ili seta primarnog i sekundarnog umetka, indikatora zaprljanosti i vakuatora prašine.

FRAD takodje proizvodi filtere vazduha sa uljnim kupatilom koji su namenjeni za rad u srednjim i teškim uslovima rada. Filteri su obično izradjeni od dvodelnog kućišta, gde je u donjem delu kućišta smešteno ulje a u gornjem umetak. Filtrirajući materijal umetaka je obično žičano platno, prirodno ili PVC vlakno koji obezbedjuje efikasnost prečišavanja vazduha od 99.5%.

filter_vazduh2Pored standardnog proizvodnog programa FRAD ima razvijen program vazdušnih ramskih fitera, filter ploča, filter vreća i rukava za industrijsku filtraciju i otprašivanje. Za potrebe visoko efikasnog filtriranja vazduha u elektro, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, FRAD je razvio seriju apsolutnih filtera vazduha.