Kvalitet
Frad filteri

Kvalitet proizvoda za FRAD ima apsolutni prioritet. Od projektovanja do proizvodnje FRAD-ovi proizvodi podležu sertifikovanom sistemu upravljanja kvalitetom. To zahteva stalnu ulaznu kontrolu repromaterijala, kontrolu procesa projektovanja, proizvodnje, montaže, probe i testiranja, te završnu kontrolu gotovog proizvoda i kontrolu u eksploataciji.

FRAD je usvojio i osvojio upravljanje sistemom kvaliteta koji je saglasan sa međunarodnim standardom
ISO 9001:2000 . Kvalitet u funkcionisanju usvojenog standarda potvrÄ‘en je izdavanjem odgovarajućeg sertifikata od strane Saveznog zavoda za standardizaciju i meÄ‘unarodno priznatog sertifikacionog tela TÜV .

FRAD je uspostavljanjem kvaliteta u svim segmentima preduzeća omogućio:

  • povećanje efikasnosti poslovanja, skraćenje vremena od narudžbine do isporuke proizvoda, povećanje produktivnosti i smanjenje troškova;
  • obezbeÄ‘enje dugoročnog prosperiteta preduzeća kroz kvalitet proizvoda koji mora da zadovolji   zahteve kupca u pogledu tehničkih karakteristika i uslova, funkcionalnih karakteristika, definisanih   standarda - propisa i estetike.

      

Upravljanjem sistemom kvaliteta ostvareni su definisani ciljevi i mere obezbeÄ‘enja kvaliteta koje garantuju da FRAD-ovi filteri ispunjavaju ili čak premašuju zahteve koje odreÄ‘uju vodeći svetski proizvoači motora i vozila, opreme i ureÄ‘aja i da su ključ poverenja, reputacije i profita.