Separatori ulja
Frad filteri

Atmosferski vazduh sadrži vlagu koja se pri sabijanju u kompresorima pomeša sa uljnom parom. Pomešana voda i ulje iz komprimovanog vazduha formiraju emulziju koja stvara velike probleme u procesima gde se koristi sabijeni vazduh ili kasnije pri održavanju mašina i ureÄ‘aja. Vlaga izaziva koroziju, vrši spiranje ulja za podmazivanje na mašinama, u farbarama utiče na kvalitet bojenja, izaziva začepljenje dizni i mlaznica na raznim ureÄ‘ajima i mašinama te izaziva druge neželjene efekte. FRAD-ovi separatori ulja iz vazduha i sušači vazduha su projektovani i izraÄ‘eni tako da daju vazduh najvišeg kvaliteta.

FRAD-ovi separatori ulja iz vazduha projektovani su na osnovu najsavremenijih saznanja iz oblasti separacije. Ključ efikasne filtracije utemeljen je na optimizaciji tri mehanizma filtracije :

- efektu kačenja - direktnom uklanjanju većih čestica
- efektu inertnosti - uklanjanju čestica koje ne mogu proći kroz "vijugav" put između vlakana filter medijuma
- efektu difuzije - kao posledici Braunovog kretanja koje prouzrokuje da se veoma male čestice sudaraju i prijanjaju za filter vlakna.

Ovi efekti se postižu korišenjem specijalnog filtrirajućeg materijala sa staklenim vlaknima - mikrofibera, koji obezbeÄ‘uje uklanjanje tečnih i čvrstih čestica reda veličine ispod 1 mikrona. Ovako odabrani filtracioni materijal i konstruktivna izvoÄ‘enja obezbeÄ‘uju visok nivo protoka, mali pad pritiska, dug vek trajanja, te laku i sigurnu demontažu pri zameni.

FRAD proizvodi paletu umetaka separatora ulja od najnižih do najviših protoka koji u potpunosti ispunjavaju ili čak premašuju zahteve koje odreÄ‘uju vodeći svetski proizvoači kompresora i vakum pumpi.

FRAD-ovi sušači vazduha zasnivaju se na sposobnosti pojedinih materijala da adsorbuju i desorbuju vlagu. Kao filtracioni materijal primenjuje se vrlo kvalitetan sintetički aluminosilikat - zeolit u granulama, koji ostvaruje najniže tačke rošenja i ima izvanrednu sposobnost regeneracije.

Za potrebe kočionih sistema kod kamiona, autobusa i drugih teretnih vozila gde se zahteva optimalna sigurnost pri radu FRAD je osvojio poseban sušač vazduha. On je dobra preventiva od korozije i zamrzavanja kočionih instalacija. Pored vlage on izdvaja iz vazduha i ulje, čestice prašine i koksovano ulje. Ovaj tip sušača primenjuje se u skoro svim modernim pneumatskim kočionim instalacijama.

FRAD je razvio i sušače vazduha za primenu u industrijskim instalacijama sa jednom ili dve kolone, sa promenjivim umetkom ili regenerativne.

Pored toga FRAD može da isporuči i pripremne grupe za komprimovani vazduh u kompletu sa instalacijom. U zavisnosti od potrebe, pripremne grupe mogu biti kombinovane i sastoje se od: grubog odvajača, separatora, sušača vazduha i finog filtera vazduha.